porno nedir, pornografi ne demek

Porno Nedir? Pornografi Ne Demek?

Pornografi Ne Demek? Pornografinin Etimolojisi

Pornografi, “perne” yani Yunanca “para ile alınan, fahişe” Grafi, yine yunanca yazma, resmetmek kelimelerinden türemiştir, kelime olarak “fahişeliğin resmedilmesi” anlamına gelir. Marriem Webster Sözlüğünde ise pornografi “cinsel davranışın cinsel heyecan yaratmak amacıyla resmedilmesi” olarak tanımlanıyor. Aslında bu, her sözlükte görülebilecek pornografinin en basit tanımlarından biri.

TDK’ya göre ise porno “amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb.; pornografi” olarak tanımlanmakta.


Bu içeriğimizi hazırlayan Neverfap Akademi gönüllülerinden Erdem Yaşar’a teşekkür ederiz.


Porno Nedir?

Peki her cinsellik barındıran imaj pornografi tanımlamasına dahil edilebilir mi? Amerika Yüce Divan Yargıcı Potter Stewart, 1964 yılında pornografi hakkında “Onu tanımlayamam, ancak onu gördüğümde anlayabilirim” ifadesini kullanmıştı. Sizce yargıç basit bir tanım yapılabilecekken neden “gördüğümde anlarım” gibi öznel ve sezgisel bir tanım kullanmıştı?

Neverfap Akademi olarak 8 eğitimlik serimizde pornografi nedir sorusuna “üretiminde ya da tüketiminde cinsel güdülerin tatmin edilme motivasyonun yattığı, bir medya aracılığı ile iletilen mesaj” şeklinde yanıt verdik. Böylece pornografinin sınırı biyolojik ihtiyaç çerçevesinde çizilmiş ve pornografi bağımlılığından kurtulmak isteyen kişilerin bağımlılıktan kurtulma sürecinde yaşadıkları karmaşa giderilmiş oldu.

Salt bir kelime pornografiden ayrı olarak “yemek pornosu”, “şiddet pornosu” tabirleri ne anlama gelir? Porno yalnızca pornografik içerik yayınlayan sitelerin sayfalarıyla mı sınırlıdır yoksa bu sitelerle ilgilensek de ilgilenmesek de hayatımızın birçok alanına etki eden bir kültür müdür?

Pornografi Hayatımıza Nasıl Girdi?

Porno nedir sorusuna kısaca bir yanıt vermeden önce gelin birlikte pornografinin uzun tarihine bakalım. Pornografi insanlığın hayatına son birkaç yıl içerisinde mi sokuldu, yoksa pornografi tarih boyunca insanlık kültürünün bir parçası mıydı?

Pornografinin insanlık tarihinin bir parçası olduğu görüşünü savunan kişiler bu düşüncelerine kanıt olarak cinsel birlikteliğin resmedildiği Antik Mısır dönemindeki tarihi eserleri örnek gösteriyor. Cinsel birlikteliğin tüm açıklığıyla resmedildiği bu eserlerdeki amaç bugün olduğu gibi cinsel uyarım oluşturmak mıydı yoksa bilmediğimiz kültürel bir motivasyonla mı oluşturuldular bir muamma. Bununla birlikte bu eserin toplumda ne kadar yankı bulduğu ve hayatlarının bir parçası olduğu da soru işareti.

Yaygın olarak kullanılanın aksine cinsel uyarım için tek araç görsel nesneler değildir. Aynı zamanda yazı da pornografinin bir türüdür. Fanny Hill (1748) roman biçimindeki ilk pornografi olarak kabul edilir. Türkiye’de ise bu türde yayınlanan ilk yapıtlardan biri 1910 yılında Mehmet Rauf’un yazdığı “Bir Zambak’ın Hikayesi” kitabıdır. Farklı zamanlarda edebiyatla pornografiyi buluşturan iki yazar da toplum tarafından ayıplanmış, damgalanmıştır.

Pornografinin toplumun üst zümresinden alt sınıflarına doğru yaygınlaşması ise matbaanın icadı ve posterlere basılan içeriklerle mümkün olmuştur. Günümüzdeki pornografik posterlerden, görsellerden farklı olarak erotizmin daha ağır bastığı bir yapıya sahiptiler.

Pornografinin sinema dönemiyse 1986’da başlamıştır. 1910 yılında Almanya’da çekilen ilk film büyük ilgi uyandırarak popülerlik kazanmış ve devamlarının önünü açmıştır. Günümüzde pornografi endüstrisi Amerika merkezinde şekillense başlangıcı Kıta Avrupası’nda gerçekleşiyor.

İlk pornografik filmlerin döneminde büyük tepkilerle karşılaşmasına rağmen değil günümüz pornografisiyle, müzik klipleriyle kıyaslandığında dahi masum gözükmesi toplumsal toleransın yükselip yükselmediğine dair bir işaret olabilir.

2. Dünya Savaşına geldiğimizdeyse pornografik içeriklerin askerler için üretildiğini görüyoruz. Çok sayıda alanda olduğu gibi savaş endüstrisinden beslenen pornografi endüstrisi, savaşın sona ermesiyle birlikte büyük bir ivme yakalayarak yayılmaya başladı.

Dünya Savaşı’nın bir etkisi de feminizmin gelişiminin hızlanması oldu. Cephe gerisinde ve sanayi üretiminde rol alarak toplumdaki önemi vurgulanan kadınlardan savaş sonrasında evlerine dönmeleri istendiğinde yaşanan toplumsal çatışmalar büyüyecekti.


Bu içerik Umut Bural’ın 8 derslik Neverfap eğitim programının ilk eğitimi baz alınarak hazırlanmıştır. Pornografi bağımlılığı hakkında detaylı bilgi edinmek için eğitim programını satın alabilir, Neverfap Akademi’ye katkıda bulunabilirsiniz.


Cinsel Devrim ve Pornografi İlişkisi

Cinsel devrim ve pornografinin ilişkisi nedir? Doğum kontrolünün gelişmesiyle birlikte cinsellik kabuk değiştirerek yeni bir yapı kazanmaya başladı. Önceleri kadınların evlilik dışı cinsel birliktelikten imtina etmesinin bir sebebi olan istenmeyen gebelikler, sorun olmaktan büyük ölçüde çıkıyordu.

Gelecek Neverfap içeriklerinde de detaylıca işleyeceğimiz, cinselliği büyük bir tabu haline getiren “Viktoryen Ahlak”ın oluşturduğu toplumsal kriz cinsiyet rollerinde yaşanan değişmelerle birlikte giderek büyümeye başladı. Avrupa’da Freud’un, Amerika’da ise Kinsey’in çalışmaları cinsellik ile ilgili tabuları çözmeyi amaçlasa da toplumda yarattığı etki bir uçtan diğer bir uca gitmek olarak yorumlanabilir.

İkinci Dünya Savaşından sonra kaybolan anlam ve değerlerin yerini doldurmaya çalışan hedonizm ve kapitalizm birlikteliğinin oluşturduğu yeni kültür, bir zamanlar arzularını tatmin ederlerse sorunlar yaşayacaklarından korkan insanları, artık kendilerini kontrol etmelerinden ve arzularını sorgulamaktan korkar hale getirdi.

Günümüzdeki tüketim odaklı hazcılığın aksine felsefede hedonizm ekolünün temsilcisi olarak Epikür’ün hazları oldukça sınırlıydı ve gerçek hazza bilgelikle ulaşılırdı. Bu ekolle kıyaslandığında günümüzdeki hedonizmi, Bir Cumhuriyet Miti yazısında bahsettiğimiz günü kurtaran “yaptakçı” bir uygulama olarak değerlendirebiliriz.

20. yüzyılın ilerleyen süreçlerinde Freud kuramının ve hedonizmin en büyük eleştirilerinden biri olan Cesur Yeni Dünya romanında, Aldoux Huxley, insanların hiçbir güdülerini kontrol etmeden, yalnızca haz boşaltımına endeksli bir hayat yaşadığı bir distopya kurmuştur. Bu distopyada insanlar Freudyen tarzda hiçbir kompleks, sorun, çatışma, mahrumiyet yaşamayacakları bir ortamda seri üretimle yetiştiriliyorlardır. Kitaptaki bir alıntıyı sizlerle paylaşalım:

…Bernar’dın “…dürtülerimi frenlememin etkilerini denemek isterdim” dediğini duydu. Sözcükler sanki beyninde bir yayı harekete geçirmişti. Lenina ciddi bir ifadeyle, “Bugün alabileceğin keyfi asla yarına erteleme.” dedi. Bernard’ın konuşması, ipsiz sapsız devam etti. “Tutku nedir öğrenmek istiyorum.” dediğini duydu, “Bir şeyleri yoğun hissetmek istiyorum.” “Birey hissederse, topluluk sendeler” dedi Lenina. “Niye biraz sendelemesin ki?” dedi. “Bernard!”…

Bahsi geçen düşünsel arka planın üzerine inşa edilen cinsel devrimin kuramları asıl olarak Wilhelm Reich‘ın çalışmalarından hareketle şekillenmiştir. 1960’larda belirginlik kazanan ve genel olarak cinselliğin evliliğe, tek eşliliğe, heteroseksüelliğe ve üremeye indirgenmesine karşı çıkan, cinse özgürlük konusunda haz ve istek üzerine her eylemi meşru gören bir politik harekettir.

Evlilik öncesi ilişkinin, zinanın, eşcinselliğin, doğum kontrol hapı kullanımının, kürtajın normalleşmesinde ve modern porno sektörünün doğuşunda etkili olmuştur.

Feminizm ise bu noktada iki görüşe ayrılmıştır. Birinci görüşe göre pornografi kadınların emeğini, cinselliğini sömürür ve onu nesneleştirir. İkinci görüş ise cinselliğin kadının elindeki bir güç olduğunu ve pornografinin bu gücü ön plana çıkarttığını öne sürer. Özellikle Amerika’daki pornografik müzik klipleriyle ünlenen figürlerin ve ana akım haline gelen pornografi kültürünün felsefi arka planı ikinci görüşe dayanır.

Paris’te Son Tango Filmi ve Pornonun Altın Çağı

70’li yıllara kadar sinema pornosu dendiğinde 10-15 dakikalık porno videolarının hakimiyeti sürüyordu. 1972’de vizyona giren Paris’te Son Tango Filmiyle birlikte Marlon Brando gibi yıldız isimler Hollywood’da dramın içinde pornografik ögeler içeren filmler yapmaya başladı.

Sıradanlaşan sinema filmlerinden bariz bir şekilde farklılaşmak ve insanların temel cinsel dürtülerinden faydalanarak gişe hasılatını arttırmak için büyük önemi olan pornografi böylece alt kültür bir yapıdan ana akıma geçişini hızlandırmıştır.

1

Filmdeki ilgili sahnede kadın rızası olmadığına dair rol yapıyor ve adam kadını domine ediyor. Eğer aşinaysanız, bu hiyerarşinin porno filmlerinin neredeyse tamamında kullanıldığını bilirsiniz.

Bu sahnenin aslında senaryoda olmadığı ve yönetmen ile Marlon Brando arasında sahneden hemen önce kararlaştırıldığı, film çekilirken 48 yaşında olan Marlon Brando’nun 19 yaşındaki genç oyuncuya tecavüz ettiği, 2013 yılında yönetmen Bernardo Bertolucci itiraf edildi.

Pornografik içerik izleyicisinin belki de vicdanını rahatlatma amacıyla kullandığı “bunun için para alıyorlar” ifadesi, şüphesiz ki bu film için de kullanıldı ve babası yaşındaki bir adam tarafından tecavüze uğrayan 19 yaşındaki genç kadının çığlıkları milyonlar tarafından hayranlıkla izlenildi. Milyonlar, bilinçsizce bir tecavüz tanığı haline getirildi.

İşte pornografi endüstri hikayesinde “Altın Çağ” olarak bahsedilen devir böyle başladı.

Dev Bir Endüstri Olarak Pornografi

Porno nedir sorusuna endüstri boyutuyla yanıt bulmaya çalışalım. Günümüzdeki pornografi içerikleri hakkında ne diyebiliriz? Sektör, kişilerin her şeyi kendi istekleriyle yapması ve karşılığında para almasından mı ibaret? Maalesef işin içyüzünde çok daha fazla ayrıntı var.

Bir Washington Times röportajında1, eski bir pornografi oyuncusu, pornografi sektöründeyken biri genital uçuk ve diğer insan papilloma virüsü olmak üzere iki cinsel hastalık kaptığını anlattı. Bu yüzden rahim kanseri olduğunu ve rahminin yarısının alındığını söyledi. Ayrıca anemi, uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm yaşadı. Sektörden kurtulduktan sonra yaptığı araştırmada pornografi oyuncularını %66’sında genital uçuk hastalığının bulunduğunu ve cinsel yolla bulaşan chlamydia hastalığının 10 kat daha fazla görüldüğünü öğrendiğini söyledi.

Gazetenin 2010 yılındaki haberine göre 2000 yılından bu yana porno sektöründe bilinen 23 intihar ve 30 uyuşturucu bağlantılı ölüm gerçekleşti.

Sektörden ayrılan oyuncularla yapılan röportajda2, sektör mağduru bir kadın şunu söylüyor: “Yalnız bir anneydim. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığım vardı. Porno endüstrisinin avlamak istediği tiplerdendim. Porno endüstrisi zaten hasarlı insanları avlıyor ki onlara daha çok zarar verebilsin.”

Bir başka mağdur şunları anlatıyor: “İşler hey gel, pornografik film çekelim şeklinde olmuyor. Önce ne tatlısın ne kadar güzelsin modellik yapmak ister misin diye soruyorlar… Saygıdeğer bir mahalde, şaşaalı bir stüdyoya gidiyoruz. Hayatımda hiç çekici hissetmedim. Hiç erkeklerin ilgisini hak ettiğimi de hissetmemiştim. Modellikle beraber erkeklerden övgüler aldığımda buna alışık değildim ve benden bekleneni (gittikçe daha fazlasını) yapmazsam bunun biteceğinden korkmuştum.”

Yukarıdaki ifadeler her ne kadar Amerika’dan olsa da ülkemizde yakın zamanda çökertilen ve 14-15 yaşındaki kız çocuklarını ağına katan Adnan Oktar Suç Örgütü’nün de benzer adımları kullanması dikkat edilmesi gereken bir nokta.

Bir başkası ise şöyle anlatıyor: “Hayatımdaki en büyük pişmanlık… Kadınları tamamen kullanmaya çalışıyorlar. Onlara hayatlarında utanç duyacakları şeyler söyletmeye çalışıyorlar. Sahne başlar ve anında tokatlar ve tükürükler gelir. Fiziksel olarak taciz etmek… Amaçları bu. Kadınları sahnede tamamen mahvetmek istiyorlar. Zihinsel olarak ve duygusal olarak uyuşmuş haldeydim. Zihinsel olarak orada olmamaya çalışıyordum. Bir çeşit kopuş yaşıyordum.”

İlginç bir şekilde benzer olaylar 2015 yılında yayınlanan Game of Thrones dizisinde de yaşanıyor. Daenerys Targaryen rolünü oynayan Emilie Clark, yaptığı bir röportajda3 diziye girme hikayesini anlatıyor: “İşi kabul ettim ve bana senaryoyu gönderdiler. Okurken ah dedim, işte bir bit yeniği! Ama drama okulundan yeni gelmiştim. Ve şimdi buna bir iş olarak yaklaşmam gerekiyordu.”

Yaptığı röportajlarda Clarke, cinsel sahnelerden önce ağladığını, o sahneleri çıplak çekmekten nefret ettiğini, baskı hissettiğini ve bir kez çıplak olarak göründüğünde daha fazlasını yapmak için baskı gördüğünü söylüyor. “Sanki bir kez yaptığım için daha fazlasını yapmam önemli değil diye düşünülmüştü” Emilie Clark bir noktada artık yapmayacağım dediğinde reddedildiğini, depresyon ve güvensizlik yaşadığını anlattı. Diziyi ailesiyle izlemekten utandığını söyledi.

Clarke yıllar içinde artık daha akıllı olduğunu söylüyor4. “Sette kavgalar yaşadım. Hayır, metin böyle kalacak diyordum. Onlarsa Game of Thrones fanlarını hayal kırıklığına uğratmak istemezsin diyorlardı. Ben de onlara küfür etmek istiyordum.”

Pornografi endüstrisi toplumun beklentilerini manipüle ederek dünya çapında bir yıldızın dahi cinsellik için zorlanmasına neden olabiliyor.

Pornografi endüstrisi, 100 milyar dolara ulaşan büyüklüğüyle dünyadaki en büyük pazarlardan birine sahip.5 Bulgaristan dahil 130’dan fazla ülkenin ekonomisinden daha büyük olan bu pazarın neredeyse tamamı tek bir şirketin elinde: MindGeek. MindGeek dünyada büyük porno sağlayıcılarından biri. Daha doğrusu “Büyük Porno Sağlayıcısı”. Piyasada gördüğünüz Brazzers, Playboy, Pornhub gibi onlarcasının; pornografik içeriklerin neredeyse tamamının sağlayıcısı, üreticisi ve sahibidir. Bu porno tekeli dünyada internet bant genişliği kullanımında ilk 5’te. Yalnızca Pornhub Amazon’dan, Netflixten, TikTok’tan daha fazla ziyaret ediliyor.

MindGeek 2007 tarihli çıkışından bu yana yasadışı video barındırma ve denetimsiz, kişisel yüklemelere geniş bir şekilde yer veren, bu sebeple çok sayıda seks işçisinin rızası olmadan videolarının internete yüklenmesine ve “intikam pornosu” adı verilen, kişilerin intikam için daha önce ilişki yaşadıkları kişilerin görüntülerini rızaları olmadan yüklenmesi sonucu çok sayıda mağdur yaratan iş modeli ile eleştirildi, ancak hiçbir şey değişmedi.

2020’de patlayan, “Porhbub’un Çocukları” adlı New York Times makalesinde çocukların dahil olduğu istismar içeriklerini barındırdığı iddiasıyla gündeme oturdu. MindGeek bu skandalın ardından Pornhub’daki içeriklerin %80’i sildi. Ancak bunu yalnızca Mastercard ve Visa’nın ödeme işlemlerini bundan sonra kabul etmeyeceğini açıklamasından sonra yaptı. Ayrıca sitelerinde barındırılan videolarla ilgili kurallar getirmek zorunda kaldı.

MindGeek, Netflix’te davalarının anlatıldığı Money Shot belgeselinin yayınlanmasından hemen sonra, Ethical Capital Partners’a açıklanmayan bir bedele satıldı ve satılırken kendi deyişleriyle “taze bir başlangıç” yapmak için adını “Aylo” olarak değiştirdi.6

2022’de kurulan ve 2023 Mart’ta Pornhub ve üst kuruluşu Mind Geek’i satın alan Ethical Capital’in sahibi, aynı zamanda Kanada’nın en büyük esrar üreticisi Rocco Meliambro’dur.

Bugün Brazzers’ın da, onun “kaçak” videolarının yüklendiği Pornhub’ın da, Redtube’un ve onlarcasının tek sahibi bu adamdır.

Çok sayıda porno bağımlısının da belirttiği şekilde eğer ki bir porno videosunda uçurumun kıyısında cinsel birliktelik yapılsa izleyici bunu hayal etmeye ve arzulamaya başlar. Tek bir pornografik içerik bile çok sayıda kişinin cinsel tutumları konusunda etkiliyken “tüm pornografinin” bir esrar tüccarının elinde olması cinselliğe dair özgür irademize karşı büyük bir tehdit.


Neverfap Akademi mücadele ettiği konu neticesinde arama motorlarının sansürüne maruz kalmaktadır. Yeni içeriklerimizden habersiz kalmamak için Whatsapp duyuru kanalımıza katılın!

Duyuru kanalında numaranız gizli kalır, kimse numaranıza erişemez.


Sinema ve Pornografi

Pornografi kültürü yıllar içerisinde algımızda değişimler meydana getirdi. Müzik kliplerinde öpüşme olmasının garipsendiği 2000’ler öncesi dönemin aksine, bugün filmlerde cinsel sahnelerin olmaması anormal karşılanıyor. Filmlerdeki bu sahneler yönetmenler tarafından erotizm olarak tanımlanıyor.

Erotizm pornografiden farklı olarak cinselliği farklı şekillerde yorumlayarak kullanmak anlamına geliyor. Pornografide makbul olan tam açıklık iken erotizmde makbul olan olabildiğince kapalı bir anlatımla boşluğun birey tarafından doldurulmasıdır. Bu tanım farkından ve erotizmin sanatla olan ilişkisinden yararlanan yönetmenler filmlerdeki cinsel sahneleri bu şekilde meşrulaştırıyorlar. Gerekçelendirmesi bu olsa da genellikle bu sahnelerdeki açıklık düzeyi hikayenin akışını desteklemekten ziyade izleyicinin cinsel dürtülerini tatmin etmeye yarıyor.

Emilie Clarke, başka bir röportajında şöyle diyor: “Artık insanların, ‘İşte bu, Game of Thrones başladığına göre porno siteleri kapanabilir.’ demesinden ötürü bu işlerden çok rahatsız olmaya başlamıştım. Clarke, Grinin Elli Tonu filminde oynamayı neden reddettiğini açıklarken ise şöyle diyor: “Game of Thrones için çektiğim kısa çıplak sahne yüzünden hayat boyu bir kalıba konmuştum. Bu yüzden Grinin Elli Tonu’na hayır demek zorundaydım çünkü artık kariyerim boyunca “duygusallık ve seks” hakkında soru sorulmasını istemedim.

Clarke aynı zamanda birçok röportajında hikayeyle alakasız ve saçma bir şekilde çekilmek istenen cinsel sahneler yüzünden yönetmenle kavga ettiğini söylüyor.4

Kişisel Bilgisayarlar ve İnternet Pornografisi

İnternet pornografisi sinemada ya da televizyonda izlenilen pornografiden farklı olarak artık kişisel bir bilgisayara sahip her bireyin birtakım sınırlara takılmadan “özgürlük” alanına sahip olduğu bir yapıdaydı. Peki bu sınırlar nelerdi?

Eğer birey bir dükkandan porno filmlerini satın almıyorsa toplumca pek hoş karşılanmayan ve geneli illegal olan sinemalara gider ve sinemanın belirlediği porno filmlerini herhangi müdahalesi olmaksızın, onlarca kişiyle birlikte izlerdi. Şifreli bir kanaldan televizyon aracılığı ile porno izliyorsa nadiren müsait ve yalnız olduğu zamanda porno izleme fırsatı yakalardı.

Bir başkasına bağlı kalmak istemiyorsa bir dükkana gider, büyük bir stres içerisinde bir an önce porno materyallerini temin eder ve çıkardı. Tahmin edebileceği gibi birtakım fetişlere dair materyalleri edinmek daha stresli olurken suç teşkil eden türlerin edinilmesi mümkün olmayacaktı.

Buna karşın internet pornografisi kişiye stressiz bir şekilde istediği pornoyu istediği zaman izleme fırsatı veriyordu. Tabii ki burada da internet hızı ve mahremiyet gibi birtakım engeller olsa da sinema ve televizyona kıyasla daha geniş bir özgürlük alanı sağlamıştı.

İnternet pornografisi hayatımıza 1990’lı yıllarda girdi. 2000’lerin başında 88.000 olan porno sitesi sayısı 2004 yılında 1,6 milyona ulaşmıştı. FBI’a göre 1996-2004 yılları arası çocuk pornosu 23 kat artmıştı.

Artık sermaye sahipleri tarafından üretilen ve geniş kitlelerle ancak sinema, televizyon gibi medyalar aracılığı ile tüketicinin kontrolünün olmadığı şekilde iletilen video pornografi, internetin icadıyla birlikte kontrolü tüketiciye devretti.

İnternet pornografisi ile yeni bir tartışma gündeme geldi. Uyarıcının, ürünün, nesnenin kendisinden ziyade asıl tehlikeli olan şey onun nasıl tüketildiği, hangi araçlarla edinildiği olabilir mi?

Iphone, Akıllı Telefonlar ve Pornografi

2007 yılında pornografi endüstrisi için iki önemli gelişme oldu. Iphone’un piyasaya sürülmesi ve aynı yıl Pornhub’un faaliyete başlaması. Bu olaylardan sadece 7 ay sonra Pornhub sitesinin günlük ziyaretçi sayısı çoktan 1 milyona ulaşmıştı.

Pornhub’un mobilden kullanım oranı 2008 yılında %1 iken bu oran 2022 yılında %84’e ulaştı.

Giderek artan porno bağımlılığının yanında artık hayatımızda “sosyal medya bağımlılığı” da bulunuyordu. Belki birçoğumuzun hatırlayacağı “Akıllı TV” gibi televizyon kanalları bugün sosyal medyada gördüğümüze benzer kısa videoları peş peşe yayınlıyorlardı. Televizyonda izlemeye değer bir şey bulamadığında birçok kişi bu kanalın videolarını izler, vakit geçirirdi. Buna karşın toplumsal boyutta bir “Akıllı Tv” bağımlılığı bulunmuyordu.

İçerisinde çok sayıda içerik barındıran sosyal medyayı incelediğimizde tek bir görselin, gönderinin insana zarar vermeyeceğini hatta faydalarının olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak içeriklerin toplamından fazlasına baktığımızda sosyal medyanın barındırdığı içeriklerle değil, içerikler arasında sınırsızca geçiş yapma özelliği ile zarar verdiğini söyleyebiliriz.

Bu örnek bir mesajın ya da içeriğin kendi başına varlığıyla değil, onun sunulduğu medya, alan ve sunuluş biçimiyle değerlendirilmesi gerektiğine dair yorumumuzu pekiştiriyor. Söz konusu masum ve birçok açıdan insanı rahatlatan kedi fotoğrafları, videoları olsa dahi sık ve hızlı geçişler insan yapısına zarar verebiliyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte pornografiye bilgisayardan ilk ulaşan nesilden farklı olarak yeni nesil porno kullanıcıları pornografik içeriklere istedikleri yerden istedikleri şekilde ulaşabilmekte, milyonlarca potansiyel video arasında saatlerini geçirebilmekteler.

Bir zamanlar uğruna özel sinemalara gidilen ve kalabalık gruplarla izlenen pornografi teknolojinin gelişimiyle birlikte bireyin bir tık ötesine kadar yaklaşmış durumdadır.

Pornhub ve Meşhur Tecavüz Skandalı

Gelin birlikte Pornhub, Mindgeek yöneticilerinin uzun süre umursamadığı ve kamuoyunun gündemine oturunca istifa etmeleriyle ve şirketi satmalarıyla sonuçlanan istismar, tecavüz vakasına bir bakalım.

Tecavüz ve istismara uğradığı içerikleri Pornhub’da yayınlanan mağdurlar, Pornhub’a yaptıkları başvuruda videoların kaldırılmasını talep ettiler. Tüm porno videoları için söylediğimiz ve mantıklı argümanlara dayandırdığımız o söz bu sefer doğrudan istismara, tecavüze uğrayan kişiler için Pornhub tarafından söylendi “Rızanız var gibi duruyor, istismara uğradığınızı nereden bileceğiz?”

Ta ki bu durum gündem olana ve Visa, Mastercard ödeme altyapısını durdurana kadar Pornhub bu konuda bir şey yapmadı. Finansal kaynakları kesilince Pornhub onaylanmamış milyonlarca porno videosunu kaldırmak durumunda kaldı.

Günümüzde Netflix’te belgesellerle kendilerini “özgürlük idealistleri” olarak göstermeye ve Ethical Capital’e devirleriyle birlikte marka algılarını düzeltmeye kalkışsalar da Pornhub, tıpkı porno endüstrisinin altın çağı kadar kirli ve vicdanı kanlı bir organizasyon olarak yalnızca elde ettiği geliri düşünmeye devam ediyor.

Pornografi endüstrisinin halkla ilişkiler çalışması bununla da sınırlı değil. Çok sayıda porno yıldızı sosyal medyada içerik üretip canlı yayınlar açarak ciddi bir pazarlama faaliyeti yürtüyor.

Pornografi Sağlıklı Mıdır Zararlı Mıdır?

Bazı doktorların pornografiye dair toplumu net bir şekilde uyarırken bazılarınınsa bunun bir problem teşkil etmediğini savunduğunu görüyoruz. Bunun kaynağı tıbbın gelişimsel yapısı ve pornografinin çok hızlı evrimidir.

Geçmişte önce sigara reklamlarında oynayan doktorları görmüşsünüzdür. Bunun sebebi tıbbın o dönemde sigaranın etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıydı. Çünkü her yeni şey çıktığında o şey ile ilgili bilgi toplanması, deneyler yapılması, kaynak ve bilim insanı ayrılması zaman alan şeylerdir.

80’lerin pornografisi gerçekten de zararlı olmayabilirdi. Bundan 30 yıl önce de pornografik materyaller bulunmasına rağmen, pornografi bağımlılığı ve pornografi kaynaklı sertleşme gibi bugün tıp literatürüne yeni yeni girmeye başlayan olgular görülmüyordu.

Bunun sebeplerinden biri teknolojinin gelişimi ve pornografiye ulaşım sürecinin kesintisiz hale getirilmesi olabilir.

Tıp tarihinde günümüzde edinilmesi yasal olarak mümkün olmayan maddelerin tedavi amaçla kullanılması gibi porno video izleme de hakkında yeterli çalışmalar yapılmadığı için yakın zamana kadar cinsel terapistlerin çoğunluğu tarafından tavsiye ediliyordu. Dünya çapında yapılan bilimsel çalışmalar ve bağımlı bireylerin geri bildirimleriyle pornografinin aslında zararlı bir şey olabileceği konuşulmakta ve yavaş yavaş farkındalık oluşmaktadır.

Bilimin gündelik yaşantımızdaki tercihlerimizi iyileştirme gibi bir sonucu olsa da bilimi sadece bu amaçla kullanmak türlü risklere gebedir. Bilim dediğimiz şey aslında bir metodolojidir. Değerli olan ise onun metodolojisiyle elde edilen bilgidir. Bu metodoloji kanserin tedavisinde de kullanılabileceği gibi atom bombasının yapımında da kullanılabilir. Dikkatli olmamız gereken şey bilimi yapan kişilerin, kurumların da finansal ve siyasal ilişkileri olabileceğidir. Yine aynı örnekle, sigaranın sağlığa zararları tartışmaya açıldığında verilen ilk yanıtlar bu iddiaların bilimsel olmadığıydı. Sonrasındaysa tütün endüstrisi tarafından fonlanan çalışmalarla sigaranın zararlı olmadığı “bilimsel” yollarla kanıtlanmıştı.

Dünya çapında farklı isimlerle, Türkiye’de Neverfap olarak yaptığımız şey çeviri çalışmalarımızın yanı sıra ortak bir deneyim yaşayan kişilerin hislerini ifade edebilecekleri ve birbirlerinin hikayelerine şahit olabilecekleri bir alan açmaktır. Bu, çağın değişen dinamikleriyle oluşan ve bilimsel literatüre henüz girmemiş alanlar için atılabilecek ilk adımdır.

Topluluk faaliyetlerinin haricinde Fizyolog Garry Wilson’un yaşamının son dönemlerinde yapmış olduğu literatür derlemesi ve Türkçeye de çevrilen Pornodaki Beyniniz kitabı bilimsel çalışmaları, pornografinin zararlarını ortaya koymaktadır.

Pornografinin Yararları

Pornografinin yararları nelerdir diye aratıldığında çok sayıda sitede şu pornografinin yararı olarak şu ifadelere rastlanır: “pornografi stresimizi alır, bize enerji ve konsantrasyon sağlar, ve bize mutluluk verir.”

Eğer burada pornografi yerine alkol, sigara, veya uyuşturucu kelimelerini yerleştirirsek önermede bir farklılık olmadığını görürüz. Sigara, alkol ve uyuşturucu da stresimizi azaltır, bizlere “mutluluk” verir. Peki bu etkiler uyuşturucu kullanımımızı meşrulaştırır mı?

13 yaşındaki bir çocuk, fiziksel olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gelişmiştir. Ancak bilişsel ve psikolojik açıdan gelişimi halen başlangıç noktasındadır. Beklentiler ve yarışlar üzerine kurulu günümüz toplumunda, bedensel gelişimimizde bize destek olan ailelerimiz, ne yazık ki genelde zihinsel gelişimimiz konusunda pek katkı sağlamaz ve bu stresli dünyada her şeyi kendimiz öğrenmek zorunda kalırız.

Stres nasıl yönetilir? Zamanımızı nasıl yönetiriz? Nasıl hedef koyarız? Bizi mutlu kılacak olan nedir? Gibi başlıkları öğrenmeyen bir çocuk kaçınılmaz olarak kısa vadeli stresini gidermek isteyecek ve bir döngüye girerek sigaraya, oyuna ve pornografiye bağımlı olacaktır.

Allen Carr’ın Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu kitabında da vurguladığı üzere, maddenin ya da davranışın stresimizi azalttığını sanarken aslında kendimizi daha da zayıf hale getiririz.

Peki bunlar bize gerçekten mutluluk verir mi bilinmez. Ancak ben hiç, geçen hafta internetten porno izleyişini hatırlayıp istemsizce gülümseyen birisine rastlamadım. Neverfap’in bitmeyen enerjisi içeriğinde bahsettiğimiz gibi, pornografi toksik bir ilişkiye benzer. Bizi gerçekten mutlu edecek olan hobilerden ve hayallerden uzaklaştırır ve mutluluk sandığımız bir uyuşturma vadeder. Enerji ve konsantrasyonumuzu ise anlık olarak artırmış gibi görünse de dopamin sistemimizi etkileyerek uzun vadede enerjimizi bizden alır. Yüksek ve ucuz (kısa yoldan kazanılmış) dopamin verdiğinden dopamin reseptörlerimizi hissizleştirerek hayattaki her aksiyona karşı motivasyonumuzu köreltir.7

Nasıl Verimli Çalışırız içeriğinde, Neverfap sürecinin dopamin sistemimizi düzeltirken motivasyon ve konsantrasyonumuzu nasıl arttırdığını, dopamin reseptörlerimiz olması gereken noktaya getirip çalışmalarımızı olumlu yönde etkilediğini de anlatıyoruz. Özellikle öğrencilerin bu konudaki deneyimlerini sizlere aktarıyoruz.

Pornografinin Zararları

Garry Wilson’un Pornodaki Beyniniz kitabı, pornografinin zararlarının bir kısmını bize anlatıyor:

Porno kullanımı ve sorunlu porno kullanımını cinsel işlev bozukluklarına, gerçek partnerlerle daha düşük uyarılma, porno ipuçlarına aşırı tepki verme ve cinsel ve ilişki doyumunun azalmasına bağlayan düzinelerce başka çalışma var. Bunlar, yıllardır takip ettiğim öz bildirimlerle tam olarak örtüşüyorlar.

Pornodaki Beyniniz, Sayfa 169
Cinsel İşlev Bozuklukları

(Pornografiye yönelik) Cinsel koşullandırma, porno kaynaklı sertleşme bozukluğundan sorumlu olan başlıca beyin değişikliği olsa da, erkeklerin yaşadığı tüm semptomları tek başına açıklayamaz. En yaygın fakat açıklaması zor belirtilerden iki tanesi sabah sertleşmesinin (gece ereksiyonları) kaybolması ve penisin korkunç enerjisizliğidir.

Gece ereksiyonlarının olmaması genellikle pornoyu bırakmadan önce ortaya çıkar. Ürologların sıklıkla gece ereksiyonunun yokluğunu psikolojik kaynaklı sertleşme bozukluğunu organik olandan (yani kan damarı veya sinir problemleri) ayırt etmede kullandıklarını belirtmek önemlidir. Sabah sertleşmesi olmadan porno kaynaklı sertleşme bozukluğu yaşayan bazı erkeklerin organik sertleşme bozukluğunun yanlış teşhis edilmesi olasıdır. Buna karşılık, penisteki geçici korkunç enerjisizlik, porno kullanımı ortadan kaldırıldıktan sonra ortaya çıkar. Bu tipik olarak cansız cinsel organlar, cinsel istek yoksunluğu ve gerçek insanlara karşı çekim kaybı olarak kendini gösterir.

Her iki belirti de, uyarılma ve ereksiyon ile doğrudan ilgili olan daha derin beyin yapılarındaki değişikliklere işaret eder. Araştırmalar, ereksiyonların ödül devresinde ve erkek beyninin cinsel merkezinde yeterli dopamin gerektirdiğini ortaya koyuyor.

Kısa bir süre önce, İtalyanlar (bel altı sorunlardan kaynaklanan ‘organik sertleşme bozukluğunun’ aksine) psikojenik (psikoloji kökenli) sertleşme bozukluğu yaşayan erkeklerin beyinlerini taradılar. Taramaları, beynin ödül merkezindeki (nükleus accumbens) ve hipotalamusun cinsel merkezindeki gri maddenin atrofisini (erime) ortaya çıkardı. Kayıp gri madde, nöron dallarının ve diğer nöronlarla olan bağlantıların kaybına eşittir. Sekiz silindirli motorunuz sadece üç silindir üzerinde ateş almaktadır. Bu, düşük dopamin sinyaline dönüşür (düşük uyarılma).

Çalışma, psikojenik sertleşme bozukluğunun her zaman bireyin ruhsal durumundan (örneğin; performans kaygısından) kaynaklanmadığının kanıtıdır. Bu, sürekli olarak azaltılmış dopamin sinyaliyle sonuçlanan ödül devresindeki değişikliklerin bir sonucu olabilir. Bu, sabah sertleşmesinin yokluğunun ve penisin korkunç enerjisizliğinin genellikle porno kaynaklı cinsel işlev bozukluklarına eşlik etmesinin nedenini ve neden eskiye dönmesinin aylar alacağını açıklamaya yardımcı olabilir. Bu bulgu, porno kullanıcıları üzerinde yapılan JAMA Psikiyatride yayınlanan bir Alman beyin taraması çalışmasının sonuçları ile tutarlıdır. Her iki çalışma da ödül devresinde daha az gri madde olduğunu gösteriyor. Bu araştırmada, en çok porno kullanan katılımcıların beyninde daha az gri madde vardı ve seks içeren resimlere daha az uyarılma gösterdiler. (Pornodaki Beyniniz, Sf 97)

Gerçek Cinselliğe Duyulan Arzu Kaybı

Japan Times, genç Japon erkekler cinsel ilişkiye karşı kayıtsız ve hatta isteksiz hale gelirken evli çiftlerin gittikçe daha az cinsel ilişkiye girdiğini bildirirken, 2010 yılında yapılan bir ankete atıfta bulunarak, çarpıcı bir eğilim ortaya koyuyor. 16 ila 19 yaş arasındaki erkeklerin %36’sından fazlasının cinsel ilişkiye ilgisi yok, bu 2008’deki oranın %17,5’sinin iki katından fazla. 20 ile 24 yaş arasındaki erkekler benzer bir eğilim göstererek %11,8’den %21,5’e sıçradı, 45 ile 49 yaş arasındaki erkekler ise %8,7’den %22,1’e sıçradı. (s.57)

Avukatlar, internet pornosu kullanımının bir sebep olduğu boşanmalarda artışa dikkat çekiyor; bu, porno kullanımı ve artan boşanma olasılığı üzerine yapılan son araştırmalarla desteklenen bir iddia. (s.172)

Pornografi ve Cinsel Yönelim, Kimlik Kayması

Cinsel ilgi, koşulludur (değişebilir). Aslında, birden fazla çalışma, başarılı bir şekilde, porno kullanıcılarının beyin tepkilerini karşılaştırmak için, katılımcıları erotik görüntüler ile koşullamıştır. Bu arada, cinsel ilgi temel cinsel yönelimden farklıdır. Bazı genç porno izleyicileri, boşalma durumlarını farklı porno türleri arasında geçiş yaparken takip ederek, cinsel kimlikleriyle çeliştiklerini hissediyorlar:

“Yıllar geçtikçe gonzo artık zevk sağlamıyordu. Son zamanlarda, aslında eşcinsel pornosu izledim, çünkü sıkıldım. Sanki burada 28 yaşındayım ve tüm pornoları görmüş gibiyim, bu yüzden eşcinsel pornosunu da izleyebilirdim. Bir an aklıma düştü, ‘Bu cidden ….buna bir son vermelisin’. Tabii bunu yapmadım.”

Pornodaki Beyniniz, Sf. 55

2016’da yapılan bir araştırma, erkeklerin pornoyu belirtilen cinsel kimlikleriyle tutarsız olarak izlemelerinin artık yaygın olduğunu bildiriyor. Heteroseksüel olarak tanımlanan erkekler, eşcinsel erkek davranışları (%20,7) içeren porno izlediklerini ve eşcinsel olarak tanımlanan erkekler heteroseksüel davranışları izlediğini bildirmektedir (% 55.0).

Pornografi ve Cinsel Tutumlar

Araştırmacılar, teorilerine dair sorular yerine gençlerin gerçekliğine dayalı sorular sorduğunda ne oldu? Veriler, bu kitaptaki anekdotlarla hemen örtüştü. 16 ila 18 yaş arasındaki kadın ve erkeklere yönelik bir anal ilişki çalışması, İngiltere’deki üç farklı bölgeden büyük bir nitel örneklemi analiz etti. Araştırmacılar şunları söyledi: ‘Çok az genç erkek veya kadın anal ilişkiyi zevkli bulduğunu ve her iki cinsiyetin de anal ilişkinin kadınlar için acı verici olduğunu beklediklerini bildirdi.’

Her iki taraf da zevkli bulmadıysa, çiftler neden anal ilişkiye giriyordu? ‘Gençlerin neden anal ilişkiye girdiklerine dair sundukları temel sebepler erkeklerin pornografide gördüklerini kopyalamak istemeleri ve bunun “daha sert” olmasıydı. “Bunu yaparlarsa, diğerleri beğeniyor olmalıydı” (kadınlar için acı verici olacağı yönündeki görünüşte çelişkili beklentiyle birlikte yapılmıştır).

Bu, ergen beyin eğitiminin mükemmel bir örneği gibi görünüyor. Ergenler şu mesajı alıyor: “Böyle yapılır; yapmam gereken bu.” Ayrıca işte, ergenin akranlarına pornoda görülen eylemleri tekrarlayabilmesi ile övünme arzusu var.

Bununla birlikte, araştırmacılar bugünün porno kullanıcılarında bildirdikleri zevke karşı körelmiş duyarlılık (duyarsızlaşma) nedeniyle porno tüketicileri daha yoğun uyarım “daha sıkı” ve daha “cüretkar” cinsel uygulamalar arıyor olabilir. Eğer öyleyse, gençlerin “zevk, acı, rıza ve zorlama tartışmalarından” daha fazlasına ihtiyacı var. Genç porno kullanıcılarının ayrıca kronik aşırı uyarılmanın beyinlerini nasıl değiştirebileceğini ve daha yoğun uyarılma için aşamalı bir arayışa neden olabileceğini öğrenmeleri gerekiyor.

Kesintisiz porno yayınları ile büyüyen ve akranları üzerindeki etkilerini izleyen gençlerin, pornonun etkisi hakkında onları eğitmeye çalışan cinsel ilişki uzmanlarından daha fazla bilmeleri mümkün mü? Gençlerin sadece %19’u pornografi izlemekte yanlış bir şey görmedi, ancak üçte ikisinden fazlası pornonun zararlı etkilerini algılıyor. (s.180)

Daha fazlası için Türkçeye çevirdiğimiz, pornografi bağımlılığının doğası ve pornografinin etkileri ile ilgili Pornodaki Beyin Animasyon Serisini izleyebilirsiniz.

Pornografinin diğer zararları hakkında yaptığımız araştırmalar sonucu hazırladığımız içeriklere ulaşmak için neverfapakademi.com blog sitemizde gezinebilir ve Neverfap Akademi YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz.

Bu konuda tavsiye ettiğimiz bazı içerikler şunlar:

Pornografinin Geleceği Nereye Gidiyor?

Günümüzdeki sınırsız pornodan bile daha uyarıcı olan teknolojiler ileride özellikle kumar ve pornografi sektörlerinde büyük yer bulacak. Newcastle Üniversitesinin yaptığı The Reality of Virtual Reality Pornography adlı çalışma, sanal gerçekliğin sınırları zorladığını yoğun olduğu ve bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Gary Wilson, pornodaki beyniniz kitabında hayatı boyunca porno kaynaklı sertleşme sorunu yaşamamış bir erkeğin sanal gerçeklik pornografisini kullandıktan sonra ilk defa bunu yaşadığını ve buna değmez dediği aktarılıyor:

“42 yaşındayım ve yaklaşık 12 yaşımdan beri hemen hemen her gün porno kullanıyorum. Porno kaynaklı sertleşme bozukluğu ile hiç sorun yaşamadım. Sadece birkaç aydır sanal gerçeklik pornosuna maruz kaldım, belki ayda iki kez. Ancak, sadece bu sınırlı maruz kalma bile porno kaynaklı sertleşme bozukluğu ile ilgili bazı sorunları tetikledi. Buna değmez.

Pornografinin sinemalardan sanal gerçeklik gözlüklerine geçişini ne kadar büyük bir değişim olarak görsek de gelecekteki teknolojik ilerlemelerin yanında devede kulak kalacağını düşünmekteyiz. Yeni teknolojilerle artık kişi pornografik içeriğe şahit olmayacak, varlığını içerisinde aktif olduğu bir sanal dünyada eritecektir. İnsan beyninin yüz binlerce yılda geçirdiği evrim, gösterdiği gelişim bu hızlı ilerlemeye ne kadar dayanabilir, bir soru işareti.

Her şeyden önce pornografi sektörünün bu kadar ilerlemesinin kime, kimlere maddi katkının ötesinde fayda sağlayacağını düşünmek, bu konuya eleştirel yaklaşmadaki atacağımız ilk adım olabilir.

Neverfap’e Göre Porno Nedir?

Nihayet Neverfap için porno nedir sorusunun yanıtına gelebildik. Porno, bahsi geçen örneklerde görüldüğü gibi yalnızca oynatılıp biten videolardan ibaret değil. Peki ses yoluyla ulaştırılan mesajlar pornografi olarak değerlendirilebilir mi? Örneğin Asmr veya erotik sohbetler pornografi kategorisine girebilir mi? Çıplaklık içeren her görsel porno mudur? Porno tanımı sadece cinsel uyarım ile ilgili olmak zorunda mıdır?

Meriam-Master sözlüğü, porno nedir sorusuna farklı bir tanımla yanıt veriyor ve “Hızlı ve yoğun duygusal tepki oluşturacak şekilde eylemlerin sansasyonel olarak tasvir edilmesi” diyor. Örneğin 1977 yılında Alexander Cockburn’un kullandığı Gastro-Porn tabiri veya food porn, ihtiyaçtan ziyade tatmin ve gösteriş için yemek yapılıp yemesi ve izleyicide yoğun ilgi uyandırmasıdır. Akla bizden gelen örnek Nusret’in yaptığı şovlar olabilir. Bir diğer tabir de şiddet pornografisidir. Yerli dizi sektöründe, açık açık tasvir edilen şiddet, taciz, tecavüz görüntüleri senaryonun kalitesinden bağımsız olarak seyircide sansasyon yaratmak amacı açısından şiddet pornosu adını alır.

Bunun yanında çıplaklık içeren bir iç çamaşırı reklamı, insanların kimi için bir ürün tanıtımıyken, kimileri içinse yoğun cinsel duygular yaşamanın bir aracı olabilir. Bu nedenle pornografi aslında üretenin ve tüketenin amacıyla da ilgilidir ve belki de Amerikan Yüce Divan Yargıcının porno tanımını sezgilerine bırakmasının sebebi de budur.

O halde Neverfap Akademi olarak porno nedir sorusuna yanıt olarak bireye bağlı spesifik pornografi tanımı yapabiliriz, “üretiminde ya da tüketiminde cinsel güdülerin tatmin edilme motivasyonun yattığı, bir medya aracılığı ile iletilen mesaj” olarak yapabiliriz.

Bu tanımla birlikte cinsel arzuyu amaçladığımız bir video klibini ya da sosyal medya platformundaki belirli içerikleri pornografi kategorisi altında değerlendirebilir, net bir sınır çizebiliriz.

Pornografi, Karşı Kültürü ve Muhafazakarlık

Pornografi endüstrisinin varlığını koruyabilmesi için ortaya koyduğu değerleri nesiller arası aktartabilmesi ve günlük yaşamın bir parçası olması gerekiyordu.

Yukarıdaki bölümlerde bahsettiğimiz hedonizm ve kapitalizm birlikteliğini belki de en açık olarak 20. yüzyılın başlarında Pearl Tabacco adındaki sigara markasında görmekteyiz. Sigaranın işlevi ve içeriği ile hiç alakalı olmamasına karşın sigara paketlerinin üzerine çıplaklık içeren görseller konulması satışlarında hatırı sayılır bir yükselişi beraberinde getirmiştir.

Bunu takip eden çok sayıda sigara ve alkollü içecek üreticisi firma ürünlerinin üzerinde çıplaklık içeren görseller kullanmaya başlamış ve “cinsellik satar” mitini oluşturmaya başlamışlardır.

Kısa süre içerisinde bu mit müziğe yansımış, Madonna öncülüğünde, günümüzde Nicki Minaj ve benzerlerinin temsilcisi olduğu pornografi-müzik sektörü birlikteliği oluşmuştur. Bu birlikteliğin ülkemizdeki yansımasını en iyi Gülşen’in 2000 öncesindeki masum klipleriyle sonrasındaki kliplerini kıyaslayarak görebiliriz.

Pornografinin ya da çıplaklığın toplumdaki yansımasını eleştirmek aynı zamanda bir “muhafazakar” damgasını da beraberinde getiriyor. Özellikle sol liberal görüşün hakim olduğu alanlar içinde bir ses çıkıp reklamlarda, müzik endüstrisinde, sinemalarda ve dizilerde, sosyal medyada pornografinin yer almamasını söylediğinde bu ifadenin altında “dini hassasiyetler” yattığına dair bir yargı bulunabiliyor.

Buradaki temel problem pornografinin ötesine dayanmaktadır. Bu problem bilginin kaynağına dair bir problemdir. Hayattaki davranışlarımızı, tutumlarımızı kutsal ve ilahi kabul ettiğimiz kaynaklar ya da kültürel normlarımız yoksa rasyonel, gözlemlenebilir, somut kaynaklardan elde edilen bilgiler mi belirleyecektir?

Pornografiye dair önermelerde bulunan kişilere yapıştırılan “muhafazakar” damgası aslında bilgi kaynağı olarak kutsal kitapları, öznel değerleri aldıklarına yönelik bir ifadedir. Bununla birlikte pornografinin riskli bir nesne olarak değerlendirilmesinde büyük paya sahip Garry Wilson herhangi dini inanca sahip değildir.

Muhafazakarlık ise mevcut olanı korumaya yönelik bir tutumdur. Hiçbir şekilde muhafazakar olmadığını iddia eden kişi bile muhafazakar olmamayı muhafaza ederek bir çelişkiye düşmektedir. Muhafazakarlık bir sınıftan ziyade tutum ve davranıştır. Hayatında yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden biri çocuğunun beslenmesi söz konusu olduğunda muhafazakar bir tutum sergileyebilir. Bu durum onu sınıflandıramaz ya da bir inanç grubuna dahil edemez.

Neverfap ve benzeri kuruluşların endişesi çok hızlı değişen dünyada hayatımıza giren araçların ve haz nesnelerinin yapısının sorgulanmaması ve bunun bireye, topluma zarar verme ihtimalidir. Bizler Neverfap Akademi olarak bu önermemizi dünyada sadece bir inanç grubuna ait kişilerin değil, tüm insanlığın belirli mantıksal önermeleri takip ederek ve deneysel çalışmaları analiz ederek anlayabileceği bilimsel bir zemin üzerine inşa etmekteyiz.

Neverfap Akademi olarak pornografi bağımlılığı ile mücadele ettiğimiz gibi, karşısına yeni bir önermeyle gelen kişileri etiketleyerek, damgalayarak tartışmayı önermeden kişiye çeken ve ciddi bir bilimsel ilkeyi ihlal eden kişilerle de mücadele ediyor; böyle kişilerin toplumun bilime duyduğu güvene zarar verdiğini düşünüyoruz.

Yurtdışında başta NoFap olmak üzere çok sayıdaki topluluk, Türkiye’de Neverfap; birey ve toplum üzerindeki etkisini giderek arttıran pornografi kültürüne karşı bir refleks olarak ortaya çıkmıştır. Bünyesinde dini hassasiyeti bulunan üyeleri bulunsa da dünya çapındaki bu hareketler bireyin ve toplumun işlevsel becerilerini yitirmesine bir tepki niteliği taşımaktadır.

Pornografi Kültürünün Yaygınlaşması

Müzik ve sinema endüstrisine eklemlenerek hayatımıza giren pornografi gündelik hayatın bir parçası haline geldikçe birtakım tutarsızlıklar, farklılaşmalar meydana geldi.

İstisnalar haricinde sosyal yaşamda bir cinsel birlikteliğe kazara şahit olunmasıyla yapılacak refleksif davranış dikkatin başka yöne kaydırılmasıdır. Aksi halde bu durum toplumca “röntgencilik” olarak değerlendirilir ve tasvip edilmez.

Belki de bir cinselliğe şahit olmaya dair bu norm, internet pornografisi yaklaşırken erkeklerin utanarak porno izlediğini söylemesine, kadınlarınsa pornografiden tiksindiklerini ifade etmesine neden olmuştur. Nitekim zaman geçtikçe erkekler büyük bir açıklıkla porno izlediklerini söylemeye, kadınlarsa çekince duyarak ifade etmeye başlamıştır.

Günümüzde pornografiyle giderek daha erken yaşta tanışılmakta, henüz ortaokul ve lise öğrencileri birbirleriyle porno arşivlerini ve bağlantılarını paylaşmaktalar.

Porno izlemenin bir norm haline gelmesinde yaygınlaşması, herkes tarafından izlenmesi ve “ihtiyaç” olarak görülmesidir. Türkiye’de porno izlemeye dair duyulan talep, istek oldukça fazlayken ve meşruluk sahibiyken aynı durum pornonun üretimi, arzı olduğunda nasıldır?

Türkiye’de OnlyFans ve İfşa Kültürü

Hayat kadınlarının müşterilerine ulaşabilmesi ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla aracı pozisyon taşıyan kişiler vardır. Halk arasında “pezevenk” olarak adlandırılan bu kişiler para karşılığı cinsel ilişkiye giren himayelerindeki kişilerden komisyon almakta, üzerinden para kazanmaktadır. Toplumun dışlanan bir kesimi olagelmiş hayat kadınları zaman içerisinde bu kişilere borçlanır, asla ödeyemeyecekleri borçları için yıllar boyu bedenlerini satmaları gerekir.

Günümüzde ise bir hayat kadınının hizmetini geniş kitlelere ulaştırması konusunda aynı işlevi OnlyFans sağlamaktadır. Müşterilerin, en azından basit bir uğraşla kişisel bilgilere ulaşamamasını sağlamakta ve her bir ödemeden komisyon almaktadır.

OnlyFans’ı diğerlerinden ayıran şey ise klasik bir insan tüccarı yaptığı bu işten ötürü utanır, gizlerken OnlyFans hizmet alanının dışındaki sporculara sponsorluk vermekte, bünyelerinde içerik üretilmesini sağlamakta ve böylece pornografi olanla olmayan arasındaki sınırı giderek eritmektedir.

OnlyFans dünyadaki en hızlı büyüyen şirketlerdendir. 2018’deki geliri 5,8 milyon dolar iken, 2022’de 1,2 milyar dolara, kullanıcı sayısı ise 1 milyondan 200 milyona çıkmıştır ve 2 milyon içerik üreticisiyle (!) birlikte sayı artmaya devam etmektedir.8

Bu kadar büyük ticari hacme sahip bir organizasyonun ancak toplumun kabul alanına girdikçe sürdürülebilirlik sağlayabileceğini öngörebiliriz. Bununla birlikte hiçbir insanın çocukluk hayali olmayan özel fotoğraflarını, videolarını paylaşarak gelir elde etmeyi meşrulaştırması ve özendirmesi gerekir.

Her türlü temel değerin elde edilen gelir karşısında eridiği günümüzde OnlyFans yıldızlarının gelirlerini paylaşması başlangıçta yurtdışında, ardından ülkemizde çok sayıda kişinin ek bir gelir kaynağı olarak özel görüntülerini paylaşmasıyla sonuçlandı. Bu durumun ahlaki ve insani boyutu, elde edilen gelirlerin boyutu karşısında gölgede kaldı. Uzun bir süre ülkemizde nedeni bilinmeyen şekilde engellenmeyen OnlyFans yakın bir tarihe kadar herkese açık hizmet vermeye devam etti.

Peki Ne Yapabiliriz?

Her şeyden önce pornografi hakkında konuşmalıyız. Cinselliğin kirli, ayıp bir şey olarak görülmesi nedeniyle çok sayıda kişi sağlıklı bir şekilde dile getiremediği, ifade edemediği bastırılan cinselliğini pornografi aracılığı ile açığa vurmaktadır. Yasakçı, bastırıcı yaklaşımın fayda değil zarar verdiğini anlamalı ve çocuklar, ergenler ve yetişkinler için sağlıklı cinselliğin doğası üzerine konuşmaya başlamalıyız.

Pornografinin aslında bizlere bir faydasının olmadığını, stresi giderme gibi görünürdeki birtakım faydaların aslında bizlere zarar verdiğini, örneğin stres yönetim becerimizi kaybetmemize neden olduğunu fark etmeli ve emanet ettiğimiz becerileri yeniden kazanmalıyız.

Eğer ki porno izliyorsak önce kendi hayatımızda bunu bırakmalı, Neverfap Akademi ve yurt dışındaki benzeri organizasyonların ücretsiz, ücretli hizmetlerinden faydalanarak bağımlılıklarımızdan kurtulmalı ve pornografinin hem birey hem toplum için büyük bir risk olduğunu fırsat bulduğumuz her alanda ifade etmeliyiz.


İlginizi Çekebilir: Pornografi Bağımlılığından Kurtulmak – Neverfap Süreç Rehberi

Kaynakça

1- Washington Times, Former adult film star now helping save others, Erişim: 16 Kasım 2023, www.washingtontimes.com/news/2010/aug/12/former-adult-fim-star-now-helping-save-others/

2- Ascended Masculine, 8 Ugly Truths About The Porn Industry (NoFap), Erişim: 16 Kasım 2023, www.youtube.com/watch?v=313aHWkRW4M&ab_channel=AscendedMasculine

3- *Independent, Emilia Clarke’s awful Game of Thrones experience is proof that nude scenes need to change, Erişim: 26 Kasım 2023, www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/game-of-thrones-nudity-emilia-clarke-daenerys-sex-scenes-a9213241.html

4- *LiveKellyandMark, Emilia Clarke Regrets Watching “Game of Thrones” with Parents, Erişim: 16 Kasım 2023,https://www.youtube.com/watch?v=kx0BOCi_s7o&ab_channel=LiveKellyandMark

*ET,Emilia Clarke Is ‘Really Annoyed’ With People Criticizing the Nudity on ‘Game of Thrones’, Erişim: 16 Kasım 2023,

https://www.etonline.com/emilia-clarke-is-really-annoyed-with-people-criticizing-the-nudity-on-game-of-thrones-91474

*STYLIST, Emilia Clarke just explained why she said no to THAT Fifty Shades of Grey role, Erişim: 16 Kasım 2023,

https://www.stylist.co.uk/people/emilia-clarke-fifty-shades-of-grey-game-of-thrones-nudity/269030

*HarpesBazaar, Emilia Clarke Opens Up About Khaleesi’s Nude Scene Last Night, Erişim: 16 Kasım 2023,

https://www.harpersbazaar.com/culture/film-tv/news/a15656/game-of-thrones-emilia-clarke-daenerys-nude-scene/

5- Gitnux, Pornography Industry Statistics, Erişim: 16 Kasım 2023, https://blog.gitnux.com/pornography-industry-statistics/

6- https://nypost.com/2023/08/17/pornhub-parent-mindgeek-changing-its-name-under-new-owners/

7- TEDx Talks, The pleasure trap: Douglas Lisle at TEDxFremont, Erişim: 16 Kasım 2023, www.youtube.com/watch?v=jX2btaDOBK8

8- ignHouse, www.usesignhouse.com/blog/onlyfans-users, Erişim: 16 Kasım 2023, https://www.usesignhouse.com/blog/onlyfans-users

neverfap whatsapp grubu nofap
0 0 votes
Makale Değerlendirmesi
Subscribe
Bildir
guest
2 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Can
Can
6 ay önce

Harika bir yazı. Teşekkürler neverfap.

Eren
Eren
6 ay önce

Çok iyi bir içerik olmuş. Hepsini okudum. İyiki varsınız.