Cinsel Sağlık Nedir? Cinsel Sağlığın Önündeki Engeller Neler?

Merhaba değerli Neverfap Akademi takipçileri. Bu içeriğimizde cinsellikle ilgili temel kavramları, cinsel sağlığı öğrenecek, hayatımızdaki ana unsurlarla olan ilişkisine bakacak ve sağlıklı cinselliğin önündeki engeller üzerine konuşacağız.


Bu içeriği hazırlayan Neverfap gönüllüsü Hüseyin Yılmaz’a emeklerinden ötürü teşekkür ederiz.


Cinsellik Nedir?

Cinselliğin tanımı için TDK’ya bakacak olursak iki tanımla karşılaşırız. Birincisi, “cinsel özelliklerin bütünü, eşeysellik”, ikincisi ise, “sevişme duygusu, seksüellik.” Genelde halk arasında akla ilk gelen tanım ikincisi olmaktadır.

Cinsellik nedir sorusuna en temelde davranışlarımızı belirleyen temel içgüdülerimizden biri yanıtını verebiliriz. Peki içgüdü nedir? İçgüdü, öğrenme sürecinin etkili olmadığı, canlının önceki deneyimlerinden bağımsız biçimde verdiği tepkilerdir. Kumsala bırakılan deniz kaplumbağalarının okyanusa yönelmeleri içgüdüye örnek verilebilir.

Cinsellik her bir düşünce, hissetme, duygu ve davranışın arkasındaki temel motivasyonlardan biridir. Bir nevi beden-zihin arasındaki harmonidir, uyumdur. Bu tanımdan yola çıkarak cinselliği sadece ürememizi sağlayan bir fonksiyon olduğunu söylememiz doğru olmaz.

Cinselliğin hayatımızın ve sağlığımızın birçok yönünü etkileyen sosyal, psikolojik, biyolojik boyutları vardır. Aynı zamanda cinsellik çok boyutlu olduğu gibi cinselliğin hayat boyunca değişen, gelişen bir dinamik yapısı vardır.

İçgüdü ve Libido

Yazımızın başlangıcında cinsellik ve ardından içgüdü kavramlarını irlededik. Şimdi ise bu iki kavramla yakından ilişkisi olan libido kavramına bir göz atalım. Libido, insanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü olarak tanımlanır. Yani cinselliğe ulaşma aşamasındaki davranışlarımızın arkasındaki harekete geçme etkisi de diyebiliriz. Peki bu harekete geçme devresi sadece cinselliğe ulaşma aşamasında mı çalışıyor? Bu harekete geçme güdüsünü cinsellik için değil de başka amaçlara ulaşmak için dönüştürebilir miyiz?

Freud’un Libido Kavramı

Konu cinselliğe geldiğinde Freud’tan bahsetmeden geçemezdik. Yukarıda tanımladığımız libido kavramı Sigmund Freud tarafından ortaya atılmıştır. Libidoyu, yani libidinal enerjiyi ruhsal enerjiden ayırmıştır. Bu enerjinin vücudumuzda gelişen, sadece cinsel organımızdan değil tüm bedenimizdeki organlardan beslendiğini öne sürmüştür.

Enerji dönüşümünü daha bilimsel bir zeminde değerlendirmek için Freud’un Bağımlılıkta Yoksunluk Sendromu Nedir, Nasıl Aşılır?” yazımızda da bahsettiğimiz termodinamik yasalarından etkilendiğini vurgulamamız gerekir. Termodinamiğin ilk yasası şudur: “Bir enerji vardan yok, yoktan var edilemez ve bir formdan başka bir forma dönüşür.”

Libidomuz “id” kökenlidir, bir bakıma en ilkel taraflarımızda ortaya çıkar ve toplum ile çatışma halindedir. Çocuk, cinsel arzularını dışarı vurmaması gerektiğini çevresinden, toplumdan öğrenerek “süperegosunu” oluşturur. Ara bulucu işlevi gören “ego” ise libidoyu hem id’i hem de süperego’yu tatmin edecek şekilde yönlendirir. Örneğin spor yapar, fiziksel görünümünü geliştirir ve enerjisini bir kazanıma dönüştürür. Yalnız id’in tatmin edildiği yöntemse porno izleyerek mastürbasyon yapmak olarak değerlendirilebilir.

Kariyeri boyunca çalışmalarını kerelerce revize eden Freud, dürtüleri “yaşam” ve “ölüm” güdüleri olarak iki temel kategoriye ayırmıştır.

Cinsel arzularımızı yönlendirebildiğimiz takdirde elde ettiğimiz sonuç birçok Neverfap üyesinin deneyimlediği gibi öz farkındalık, güçlü sosyal bağlar, başarılı bir öğrencilik, güçlü bir kariyer olabilir. Cinsel arzularımızı yönlendiremediğimiz takdirdeyse libidomuz yıkıcı ölüm güdüsüne hizmet etmekte olup bizi giderek daha derinlere sürükleyebilir.

Cinsellikle İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Ön Sevişme: Pornografik içeriklerde bulunmayan, es geçilen ancak sağlıklı, keyifli bir cinselliğin olmazsa olmaz unsurlarının başında ön sevişme gelmektedir. Ön sevişme, partnerlerin birbirlerine karşı sevgi, ilgi ve şefkatlerini gösterdikleri; cinsel arzularını bir süreç içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkarttıkları bir süreçtir. Standart, keskin bir ön sevişme tanımı olmamakla birlikte içinde öpüşme, sarılma gibi davranışları barındırır.

Ereksiyon, Uyarılma: Erkek cinsel organının sertleşmesi ve uzaması. Kadınlardaki uyarılma göğüslerin sertleşmesi, vajinanın ıslanması şeklinde gerçekleşebilir. Duygusal ve fiziksel hazırlığın yapılmadığı, ön sevişmeye yeterli vaktin ayrılmadığı birlikteliklerde cinsel işlev problemleri baş gösterebilir.

Penetrasyon: Penetrasyon genel anlamda nüfuz etme, giriş yapma anlamlarına gelmektedir. Cinsellikte penisin vajinanın içerisine girmesi anlamına gelmektedir.

Mastürbasyon: Kişilerin cinsel organlarını cinsel birleşme olmadan el ya da farklı aletler aracılığıyla orgazm oluncaya kadar uyarmalarıdır. Partnerinizin cinsel organınızı uyararak sizi orgazm etmeye çalışması mastürbasyon değildir.

Ejakülasyon (boşalma): Sperm hücrelerinin, meninin dışarı atılması, boşalma işlemidir.

Orgazm: Uzun süreli cinsel uyarılma sonucunda fizyolojik ve psikolojik olarak ulaşılan ve kişiye zevk veren durumdur. Kişilerin orgazm olabilmesi için mastürbasyon yapmaları veya cinsel ilişkiye girmeleri gerekir. İki durumun sonunda ulaşılan haz orgazm olarak tanımlanır. Bunun dışında ergenlik döneminde erkeklerde sık olmakla beraber kadınlarda da nadir de olsa uyku sırasında orgazm görülebilir. Orgazm 10 ila 20 saniye arasında sürebilir.

Pornografi: Üretiminde ya da tüketiminde cinsel güdülerin tatmin edilme motivasyonun yattığı, bir medya aracılığı ile iletilen mesaj.

Sexting: Partnerlerin birbirlerini mesajlaşma yoluyla cinsel anlamda uyardıkları, tatmin ettikleri davranışlar.

Cinsel Sağlık Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ya göre cinsel sağlık; “cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesidir.” 


Neverfap Akademi mücadele ettiği konu neticesinde arama motorlarının sansürüne maruz kalmaktadır. Yeni içeriklerimizden habersiz kalmamak için Whatsapp duyuru kanalımıza katılın!

Duyuru kanalında numaranız gizli kalır, kimse numaranıza erişemez.


Cinselliğe Dair Tutum ve Davranışlarımız Nelerden Etkilenir?

Sosyal ve psikolojik bir varlık olarak insan, yaşadığı ortamı etkilediği gibi yaşadığı ortamdan da oldukça etkilenir. Cinsel düşüncelerimiz, duygularımız, davranışlarımız ve tutumlarımız çok sayıda faktörlerden etkilenir.

Kültür ve Zamanın Ruhu

İnsanın içinde yaşadığı kültür, bireyin cinselliğe bakışına olumlu veya olumsuz yönde bir filtre takmaktadır. Bu filtre 1, 0 gibi iyi ya da kötü değil de 0 ile 100 arasında değişkenlik gösteren bir yapıdadır.

Birçok hususta ayrışan kültürler söz konusu cinsellik olduğunda da büyük farklılıklar barındırabilir. Örneğin bazı kabileler yalnız kendilerine özgü cinsel ritüel ve kurallara sahip olabilirler. Örneğin Sibirya’nın kuzeydoğusunda bulunan bir toplulukta kızlar bekaretlerini korumak için evlenene kadar özel bir kemer takmak zorundadır.

Cinselliğe bakış açımız içinde bulunduğumuz kültürle, kültür içerisinde yer alan yaygın dini inançla da ilişkilidir. Ancak ne kültürün ne de dini yorumlama şeklinin sabit olmadığı, sürekli olarak değiştiğini unutmamak gerekir.

Örneğin İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’de cinselliğe konulan sınırlar oldukça net ve az sayıdadır. Rasyonel sebeplerle de anlaşılabilecek bu sınırlar haricinde çok sayıda mezhepte evli çiftlerin cinsel hayatında mutlu olması önemsenir.

Batı dünyasında hâkim olan Kilise’ye baktığımızdaysa cinsellik üzerinde tam bir tahakküm kurulduğunu görebiliriz. Öyle ki Kilise üreme haricindeki birlikteliği büyük bir günah olarak nitelendirmekte, çiftlerin cinselliği yaşayacakları pozisyonlara dahi karışmaktadır.

Değişen dünyada Kilise’nin toplum üzerindeki etkisini yitirmesi ve baskı düzeyinin bu kadar yüksek olması, günümüzde cinselliğin öbür uçta yaşanmasının sebeplerinden biri olmuş olabilir.

Günümüze dönecek olursak bir tarafta cinselliğin c’sinden bile bahsedilemeyen, yokmuş gibi davranılan aşırı muhafazakar kültür, diğer taraftaysa cinselliğin anlamını yitirdiği, önünde herhangi engel bulunmayan liberten kültür bulunuyor.

Beslenme, Uyku ve Sağlıklı Cinsellik: Uykunun ve beslenmenin hayatımızdaki yeri tartışılmaz. Tabi konu cinsellik olunca bu iki önemli faktörden bahsetmeden geçemezdik. Beslenme açısından bol bol su içmek, yapay içecek ve yiyeceklerden uzak durmak, uyku içinse gece 11-4 arası yatakta olmak ve günde ortalama 8 saat uyumak hormonal dengenizi ve cinsel sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri.

Egzersizin Cinselliğe Etkisi: Diğer hormonlarınızı ve libidonuzu düzenleyecek faktör ise egzersizdir. Düzenli egzersiz yapmak ve özellikle erkeklerin ağırlık kaldırması hormonel yapının sağlıklı çalışmasında, kendini beğenmede önemli yere sahiptir.

Stresin Cinselliğe Zararları: Stres cinsellik üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. İnsan gün içinde pek çok sorumluluk ve sorunla baş etmek zorunda kalabiliyor. Bunlarla mücadele ettikten sonra yaşadığı stres, cinsellik üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Stres yönetimi, stresle baş edebilme becerisi cinsellik üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. 

Fantezi Kurmak Cinselliği Nasıl Etkiler: Fantezi, insan cinselliği için olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Erkeklerin ve kadınların kurdukları fanteziler yapıları itibariyle farklılık gösterebilir. Erkekler daha görsel fanteziler kurarken kadınlarsa daha his odaklı fanteziler kurabilir. Aklımıza cinsellikle ilgili düşüncelerin, fantezilerin gelmesi doğaldır ancak bunun sürekli olması fantezilerin gerçek dışı bir boyuta ulaşmasına neden olabilir. Bu durumda cinselliğe dair beklentilerimiz hele ki fantezilerimizin kaynağı pornografiyse gerçeklikle uyumsuzluk yaşamamıza neden olabilir.

Romantik İlişki ve Cinsellik: Cinsellik en temelinde deneyimlediğimiz, bize özel bir hisler bütünüdür. Sağlıklı ve doyum dolu bir cinsellik için tanıdığımız, sevdiğim, güvendiğimiz ve romantik duygular beslediğimiz bizim için uygun kişiyle birlikte olmamız her ne kadar temel bir gereksinim olarak görünse de cinselliğe dair ilk referansımız haline gelen pornografinin varlığı sebebiyle bu önemli gereksinim atlanabiliyor.

Her ne kadar pornografik filmlerde yer almasa da sağlıklı bir cinsel birliktelik için fiziksel hazırlıktan önce psikolojik hazırlık, bağ kurulması gerekmektedir. Psikolojik bağ bir kenara pornografik içeriklerde cinsel ilişkiye girecek kişiler dokunma, sarılma gibi fiziksel aşamaları da atlarlar.

Sağlıklı Cinsellik Nasıl Öğrenilebilir?

Yukarıda cinselliğin temel yapısından bahsetmeye çalıştık. Şimdi gelelim “Sağlıklı Cinsellik Nasıl Öğrenilebilir?” sorusuna.

Sağlıklı Cinselliğin Önündeki Engeller

Sağlıklı cinselliği öğrenebilmek için öncelikle kendi düşüncelerimiz ve duygularımızla sağlıklı ilişkiler kurmalıyız. İçinde bulunduğumuz kültürün dayatmaları nedeniyle uzaklaştığımız cinsel düşünceler ve duygular cinselliği sağlıklı bir şekilde öğrenmemizin önündeki ilk büyük engeli oluşturur.

Freud’un da vurguladığı gibi hiçbir arzu, his yok olmaz; bastırıldığı takdirde kendisini farklı şekillerle ortaya çıkarır. Bu hususta sağlıklı bir cinsellik için psikolojik gelişimimiz adına çalışmak, mümkünse bir klinik psikologdan özel destek almak önemlidir.

Sosyal bir varlık olarak cinselliği sadece kendi deneyimlerimizle öğrenmez, cinselliğe dair şemamızı çevremizde anlatılan hikayelerle veyahut gördüğümüz örneklerle şekillendiririz.

Sağlıklı cinselliğe dair sahip olduğumuz ikinci büyük engelse pornografinin neden olduğu beyin yıkamadır. Bizler sadece porno izleyerek keyif almaz, cinselliğe dair şemamızı sürekli olarak güncelleriz. 2010 yılında yapılan bir çalışmada incelenen 50 porno filmindeki yüzlerce sahnenin %88’inde fiziksel %49’unda sözlü şiddet uygulandığı bulgulandı. İşin tehlikeli kısmıysa şiddete maruz kalan kişilerin %95’inin kayıtsız kaldığı ya da haz tepkileri gösterdiğiydi.

Çocukluğundan itibaren duyguların değil şiddetin bulunduğu pornografik filmlerle cinselliği öğrenen kişilerin cinsel problem yaşaması kaçınılmazdır. Bu nedenle pornografinin cinsel davranışlarımız, arzularımız üzerinde etkili olabileceğini varsaymalı ve pornografinin etkileri hakkında daha çok bilgi edinmeliyiz.

Cinselliği Keşif Süreci

Cinselliğimizi henüz daha dünyaya geldiğimizde doğal bir şekilde öğrenmeye başlar, süreç içerisinde toplum tarafından yönlendirmelere maruz kalırız. Bu yönlendirmelerin şiddeti ve katılığı keşif sürecindeki tutumlarımızı şekillendirir. Bir kişinin cinselliğe dair obsesyon yaratacak düzeyde baskıya maruz kalması keşif sürecini sonlandırmaz, nevrotik, sorunlu bir hale getirir.

Birçok pornografi bağımlısı, diğer bağımlılık oluşturabilecek madde ve davranışlar yerine pornoya cinselliğe dair baskılanmış arzularını tatmin etmek için yönelir. Cinselliği sağlıklı bir şekilde öğrenmek pornoyla kurulan saplantılı ilişkiyi de sonlandırır.

Bilhassa gençliğimizde karşılaştığımız kişilerin bizlere anlattığı hikayeler ve pornografik içerikler bilimsel metotlarla hazırlanmış cinsel sağlık derslerinin, eğitimlerinin olmadığı toplumlarda yegâne cinselliği keşfetme yolu olarak kullanılır. Burada edinilen yanlış, şehir efsanesi niteliğindeki bilgiler cinsel yaşamda problemler yaşamamıza neden olur.

İşin güzel tarafı öğrenme ve gelişme yaşam boyu devam eder.

Sağlıklı Cinselliği Öğrenmenin Yolları

Cinselliğimizle sağlıklı ilişki kurmadan önce hislerimiz, duygularımız ve düşüncelerimizle sağlıklı ilişkiler kurmamız gerektiğini belirtmiştik. Bunun devamında cinsellik hususunda kendi doğamızla hizalanmamız için yapabileceğimiz şeyleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Cinselliğe dair yanlış bilgilerden ve beklentilerden kurtulmak,
  • Pornografi bağımlılığından ve travmatik mastürbasyondan kurtulmak,
  • Cinsellik sırasındaki deneyimlerimizden yola çıkarak bilgiler edinmek.
  • Cinselliğe dair bilimsel metotlarla hazırlanmış çalışmaları takip etmek,

Bilgi kirliliğini ortadan kaldırdıktan sonra bilgi edineceğimiz iki temel kaynakla baş başa kalıyoruz. Bu kaynakların ilki eşsiz deneyimlerimiz. Deneyimlerimizin eşsiz olmasınınsa en önemli sebebi önce bizim sonrasındaysa partnerimizin eşsiz bir varlık olması. Buradaki eşsizlik narsistik bir eşsizlik değil. Geçmişiyle, duygularıyla, düşünceleriyle ve en temelde biyolojik yapısıyla eşsiz iki insanın birlikteliği eşsiz sonuçlar getirir.

Partnerinizle cinsellik sırasında nelerin hoşunuza gittiği, nelerin gitmediğini konuşmak ikinizin de cinsellikten aldığı tatmini arttırabilir. Hoşunuza giden, gitmeyen şeylerin dışında gerek erkeklerde gerekse kadınlarda travmatik mastürbasyon sonucu yaşanan sadece belirli pozisyonlarda ejakülasyon, orgazm olabilme durumundaysa yine partnerinizle konuşarak farklı pozisyonlar denemek, bu hususta sabır göstermek iyi olabilir.

Bireysel deneyimlerimizin yanında cinsel sağlıkla ilgili temel kitaplar, kaynaklar cinselliği sağlıklı bir şekilde öğrenmemiz için bir başka kaynak. Bu hususta Neverfap Akademi olarak kaynak tavsiyelerimizi, incelemelerimizi ilerleyen içeriklerimizde yapacağız.

Pornodaki Cinselliğin Gerçek Cinsellikten Farkları

Cinselliği aktif bir varlık olarak tüm hisleri, duyguları ile yaşamak yerine cinsel ilişkiye şahit olarak öğrenmenin arasında farklar vardır.

Porno sektöründe öncesinde aktör olarak, ardından da arka planda çalışmış bir kişinin aşağıdaki yorumlarına bir bakalım.

“Gerçekleri konuşalım, porno filmleri yapıyoruz dolayısıyla satmalıyız. İnsanların deli gibi satın almasını istiyoruz. Bu sebeple büyük penisli oyuncuları tercih ediyoruz ve tabi çok güzel olan aktrisleri… Çünkü fantezi satıyoruz. Porno filmlerinde kadınların sadece büyük penisle orgazm olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Ama gerçek hayat böyle değil. Bu sahneler için çekimlerde özel, geniş açılı lensler kullanıyoruz. Sadece inanılmaz bir lens kullanarak normal bir penisi iki katı büyük gösterebiliriz. Birlikte çalıştığımız kadınlar bile seks için önceden hazırlık yaparlar. Bütün bunlar normalliğe ait değildirler.”

Cinsel Problemlerden Nasıl Kurtulunur?

Kendisini farklı rahatsızlıklarla gösterebilen cinsel problemlerle karşılaştığımızda öncelikle bir ürolog ya da kadın doğum uzmanına giderek bu cinsel problemin fizyolojik sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamalıyız.

Bir klinik psikologdan bu konuda destek almak iki boyutta gerçekleşebilir. İlki geçmişte yaşadığımız zorlu deneyimler, travmalar ve şu anda duygularımız, hislerimizle olan ilişkimizi anlamlandırmak.

Neverfap topluluğunda da çokça gördüğümüz şekliyle birçok kişi hislerinden, duygularından uzak; tabiri caizse bir robot edasıyla başarıya indirgemiş şekilde her şeyin “iyisi” olmaya çalışıyor. Cinsellikte dahi en “yüksek performansı” göstermeyi arzuluyor. Cinsel işlev bozukluğu yaşıyorsanız öncelikle duygusal farkındalığınızı oluşturmanızı, bu konuda destek almanızı tavsiye ederiz.

Bir klinik psikologdan alacağınız desteğin ikinci boyutuysa doğrudan cinsel terapi almak olacaktır. Bu hususta ne yazık ki hekimler ve psikologlar bazen pornografinin, mastürbasyonun zararları üzerinde güncel çalışmaları ve deneyimleri takip edemediğinden tedaviye ideolojik bir şekilde yaklaşarak danışanlarını porno izlemeye ve mastürbasyon yapmaya teşvik edebiliyorlar.

Böyle bir durumla karşılaşırsanız terapistinizi bu konuda uyarabilir yahut farklı bir terapistten destek alabilirsiniz.

Neverfap Cinsel Hayatı Nasıl Etkiler?

Bu soruyu cevaplamadan önce Neverfap’ın tanımına yeniden bir göz atalım.

“Neverfap, kişinin başta pornografi bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklarından kurtulduğu; öz kontrol, yeterlilik ve farkındalık kazanarak kendi değerleri doğrultusunda kendini gerçekleştirdiği, geliştirdiği yaşam boyu devam eden bir süreçtir.”

Neverfap süreciyle birlikte önce pornografinin cinsel işleve dair sebep olduğu zararlardan uzak duracak, beyin kimyasını dengeleyecek ve kendinizi geliştireceksiniz.

Birçok Neverfap üyesi süreçteyken beklediğinden daha yüksek bir cinsel performans gösterdiğini, doyum dolu, saatler süren cinsel birliktelikler yaşadıklarını raporluyor.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi Neverfap, bağımsız ve sürekli iyileşmeyi felsefe haline getirmiş bir yaşam tarzıdır. Neverfap’in alışkanlıklarınız, davranışlarınız ve düşüncelerinizin kalitesine yapacağı katkıyı cinsel yaşamınızdan soyutlamak imkansızdır. Bahsettiğimiz gibi cinsellik kişinin etkileşim olduğu birçok etmenden beslenir. Neverfap toplumun kişiye dayattığı tüm beyin yıkamalarından arındıracağı bir ortam sağlamaktadır. Neverfap de siz istemeniz halinde bu etmenlerden biri olabilir.

neverfap whatsapp grubu nofap

5 2 votes
Makale Değerlendirmesi
Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Beytullah Şahin
Beytullah Şahin
5 ay önce

Cinselliğin ne olup ne olmadığını hatırlamamızı ve daha geniş bir açıyla cinselliğe bakmamızı sağlayan bir yazı olmuş. Teşekkürler.